Creatief Atelier 'De Kleine Oceaan', dagbesteding

Creatieve Dagbesteding
Creatieve Therapie Groningen
Agenda en Zienswijze
Contact

Agenda 2020 en Zienswijze (onderaan)

....leer mij dat uitbundigheid de norm is in de natuur...hoe opener en aandachtiger ik de wereld om mij heen tegemoet treed, hoe meer werelden zich ontvouwen....

7 Januari 2020

Quantum Light Breath
Thema : Ademmeditatie, vrije inloop
Data : dinsdagavond, aanmelden voor 18.00 0640414236
Tijd : 19.30 - 21.00 uur
Prijs : 5.00 euro
Info : Donna Huizenga 0640414236
Email : kunst@home.nl

Januari 2020

Creatieve Dagbesteding De Kleine Oceaan
Thema : dagbesteding voor mensen met een hoge sensitiviteit: hooggevoelig, autisme, beperking
Data : elke dinsdag- en donderdagochtend
Tijd : 9.00 - 13.00
Prijs : PGB tarief volgens zorgovereenkomst
Info : Donna Huizenga 050-3141125
Email : kunst@home.nl

11 Januari 2020

Introductieworkshop Coachopleiding
Thema : introductie opleiding
je kan ook zonder de opleiding te willen volgen
de workshop bezoeken
Data : 11 & 18 januari 2020
Tijd : zaterdag 14.00 - 17.00 uur
Prijs : 25,00 euro wordt verrekend bij aanmelding
Info : Donna Huizenga 050-3141125
Email : tekenendcoachen@home.nl

18 Januari 2020

Introductieworkshops Coachopleiding
Thema : introductie opleiding
je kan ook zonder de opleiding te willen volgen
de workshop bezoeken
Data : 18 januari 2020
Tijd : zaterdag 14.00 - 17.00 uur
Prijs : 25,00 euro wordt verrekend bij aanmelding
Info : Donna Huizenga 050-3141125
Email : tekenendcoachen@home.nl

24 Januari 2020

Je Gedachten Achterna of Je Gevoel Volgen
Thema : Je dachten achterna of je gevoelens volgen
Data : 24 & 31 januari, 14 februari 2020
Tijd : 14.00 - 16.00 uur
Prijs : 150,00 euro
Info : Donna Huizenga 050-3141125
Email : tekenendcoachen@home.nl

1 Februari 2020

Expressie & Communicatie, non-dualiteit
Thema : beeldtaal & spreektaal, in vertrouwen blijven ongeacht situatie/relatie
Data : 1 & 15 febr., 7 & 28 mrt., 18 apr., 9 & 30 mei, 13 juni 2020
Tijd : 10.00 - 13.00 uur
Prijs : 395,00 euro voor acht ochtenden
Info : Donna Huizenga 050-3141125
Email : kunst@home.nl

Zienswijze

Donna Huizenga ontwikkelt bewustzijnsprogramma's voor particulieren, professionals en organisaties die betekenisvol willen ondernemen. Na haar opleiding HBO-MW, Kunstacademie & Creatieve Therapie heeft ze de Opleiding Universeel Tekenend Coachen ontwikkeld. Een erkende Post HBO opleiding & bijscholing gericht op de oorspronkelijkheid van de mens vanuit autonomie & bewustzijn. Je autonomie, wie je bent, is van belang om vanuit vrije ruimte en vrije keuze je te kunnen verhouden tot alle soorten situaties en relaties.

Keuzes vanuit emoties zijn gekoppeld aan euforische en/of pijnlijke gedachten waardoor mensen verstrikt kunnen raken in situaties of relaties. Gevoelens en behoeften zijn gekoppeld aan ons innerlijke fundament & eigen waarheid die ons leidt en waar we vrij en wendbaar blijven ongeacht de situatie of relatie. Keuzes vanuit gevoelens & behoeften, autonomie, vinden hun oorsprong in universele principes en dienen het geheel. Als je autonoom handelt, vergroot je het eigen bewustzijn en het wereldbewustzijn.

Donna Huizenga gebruikt in haar bewustzijnsprogramma's tal van creatieve werkvormen & haar kennis van kleur- en vormsymboliek zoals deze wordt toegepast bij natuurvolken. Dit wordt vaak ingezet bij mensen die hun loopbaan, levenssituatie & lichamelijke klachten rationeel niet meer kunnen verklaren. Door de universele beeldtaal worden nieuwe antwoorden aangereikt om bewustzijnsveranderingen op gang te brengen in het dagelijkse leven.

Na 25 jaar empirisch onderzoek blijkt dat wezenlijk herstel plaatsvindt als eerst het gevoel (beeldende hersenhelft) wordt aangesproken en achteraf het denken wordt ingezet (rationele hersenhelft). Dit geldt voor alle mensen over de hele wereld, ongeacht het IQ. Een wonder om met eigen ogen te zien! Met de werkwijze van het 'Beeldend Veld van Bewustzijn' zijn zulke opzienbarende resultaten geboekt, dat is besloten de methodiek als Coachopleiding aan te bieden voor Professionals. De expertise over Autonomie & Beeldtaal heeft zich ontwikkeld tot een erkende universele methodiek waarbij eeuwenoude inzichten samenvallen met de Nieuwe Tijd.

Momenteel is het menselijk bewustzijn, evolutionair gezien, op een niveau gekomen waarin creativiteit van mensen cruciaal is. De waardering van de ander maakt steeds meer plaats voor voldoening en zingeving van de eigen levensinvulling. Het kindbewsutzijn verandert in het volwassen bewustzijn. Het is voor het eerst in de menselijke geschiedenis dat de economie zich alleen nog maar kan ontwikkelen als de creativiteit van mensen optimaal wordt aangesproken (Robert Florida, socioloog/auteur). Creativiteit aanspreken in mensen brengt bewustzijn, zingeving en geluk tot bloei in mensen. Deze bloei in de individuele mens is het fundament voor de bloei van het bewustzijn, de sociale cohesie en de culturele en economische groei in de wereld.

Donna Huizenga heeft een werkwijze ontwikkeld in het hele opleiding-, training- en cursusaanbod dat optimaal aan dit toekomstbeeld bijdraagt. Zowel zakelijk in teams en organisaties als in de particuliere coaching en creatieve therapie (kan desgewenst opgestuurd worden).

Een warm welkom, Donna Huizenga

Agenda