Creatief Atelier 'De Kleine Oceaan', dagbesteding

Individuele Creatieve Begeleiding PGB
Creatieve Therapie Groningen
Agenda en Zienswijze
Contact

Creatieve Therapie Groningen

Praktijk voor Creatieve Therapie Groningen

CORONABESTENDIGE ATELIERRUIMTE

Wil je meer weten, kom dan gerust vrijblijvend een kop koffie of thee drinken. Als je me een mail stuurt of belt maken we een afspraak.

Het bijzondere van creatieve therapie is dat denken, voelen en handelen met elkaar zijn verbonden. Door deze verbinding kom je in het oorsprinkelijke deel van jezelf terecht. In dit hele deel ervaar je (weer) jouw eigen waarheid. Oneigenlijke aspecten smelten op een zachte manier.

Aspecten van jezelf die toen geen ruimte kregen kunnen nu weer gaan stromen en worden op een moeiteloze manier geintegreerd. Hierdoor wordt het weer veilig om te voelen en de aandacht kan zich verplaatsten van de gedachtenstroom (buiten) naar de levensstroom (binnen).

Voor creatieve therapie hoef je niet creatief te zijn
en heb je geen beeldende ervaring nodig

Voorbij de wereld van het denken in goed en slecht.....
voorbij de wereld van de pijn,.....
daar ligt een liefdevolle tuin,
ik ontmoet jou daar.
Dichter Rumi

In de creatieve therapie wordt deze wereld aangesproken.

Werkwijze Creatieve Therapie Groningen
In de creatieve therapie gaan we naar de plek in het lichaam die het meest voelbaar is. Door vragen te stellen aan dit lichaamsdeel ontdek je met welke materialen en kleuren het lichaam graag wil werken. Door de vragen over de materialen en de kleuren ontstaan vaak ook beelden. Je gaat deze beelden tekenen of schilderen. Uit de beelden ontvouwt zich de wereld die bij jou 'in wording' is in een heel eigen tempo. Een wereld die graag zichtbaar wil worden.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op.

Nu aanmelden:

Creatieve Therapie, Beeldtaal & Spreektaal