Veranderen naar Zelforganisatie

Visie & Zelforganisatie
Zelforganisatie, Teamcoaching Leidinggevenden
Teamcoaching, Zelforganisatie Medewerkers
Zelforganisatie Intervisie & Individuele Coaching

Zelforganisatie Medewerkers
werken vanuit het gezonde deel van mens & organisatie

In de teamcoaching wordt het gezonde deel in mensen (weer) aangesproken zodat dramarollen als redder, slachtoffer en aanklager omgezet worden in oordeelloos taalgebruik. Coachkaarten worden gebruikt om eigen gevoelens en behoeften te herkennen, de eerste stap naar eigenaarschap, en ze vervolgens in vier stappen te verwoorden naar anderen.

De openheid en veiligheid in teamcoaching inspireert en geeft medewerkers energie om vanuit eigenaarschap hun werk vorm te geven. Mede hierdoor krijgen ze inzicht en oog voor de eigen regie van de client. Bovendien kan deze andere werkwijze zeer veel geld opleveren, stress weghalen en ziektverzuim verminderen door anders om te gaan met de zorgzwaarte van de client.

".....ik dacht dat ik de enige was die me druk maakte, ik kon er niet van slapen ....ik ben zo blij dat ik hoor dat anderen het ook bezighoudt...ik kan me weer ontspannen op mijn werk en thuis...."

'....als wijkverpleegkundige bood ik een client verschillende vormen van hulp aan en werd ik boos omdat de client mijn hulp steeds afwees. Tijdens de teamcoaching ontdek ik dat de client slechts van twee mensen hulp accepteert. Nu kan ik mijn hulp aan deze client met een gerust hart loslaten en overdragen aan een collega.'

Tijdens het coachen kan aan verschillende zaken aandacht worden besteed:
* visie van de organisatie handen en voeten geven
* drama transformeren naar het gezonde deel
* luisteren en communiceren vanuit vertrouwen
* cirkel van invloed van medewerkers vergroten
* eigen regie van clienten versterken
* regressie en trauma in teams (oude koeien) herstellen
Centraal staat bewustwording & gezonde communicatie met jezelf en de ander.

U kunt het trainingsaanbod en offerte gratis aanvragen

Opdrachtgevers Lentis/Dignis, Zorggroep Meander, Hogeschool Utrecht, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool, Academie voor Sociale Studies, Gemeente Noorderveld, Zorgplein Noord.

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek of offerte op aanvraag.
Aanmelden : universeelcoachen@ziggo.nl
Telefoon : 050-3141125

Welkom, Donna Huizenga

Cultuurverandering naar zelforganiserende teams

".....ik bood als wijkverpleegkundige een client steeds verschillende vormen van hulp aan en ik werd boos dat de client mijn hulp steeds afwees. Tijdens de intervisie zie ik in dat de client slechts van twee mensen hulp accepteert. Nu kan ik mijn hulp aan deze client loslaten en overdragen aan mijn collega's...."