Veranderen naar Zelforganisatie

Visie & Zelforganisatie
Zelforganisatie, Teamcoaching Leidinggevenden
Teamcoaching, Zelforganisatie Medewerkers
Zelforganisatie Intervisie & Individuele Coaching

Visie & Zelforganisatie
werken van uit het gezonde deel van mens & organisatie

In het verleden ontstond een hierarchische werkomgeving omdat de medewerkers minder bewust en de client minder mondig waren. Medewerkers en een client waren aanwezig vanuit hun kind-bewustzijn dat gelooft en vertrouwt op wat anderen zeggen en willen. Vanuit dit kind-bewustzijn is het belangrijk geweest dat top-down beleid werd uitgevoerd om goede gezondheidszorg te leveren.

Evolutionair verandert het bewustzijn van mensen over de hele wereld steeds sneller. Medewerkers en clienten ontwikkelen steeds meer een volwassen-bewustzijn waarin meer wordt vertrouwd op de eigen belevingswereld en mondigheid.

Regiomanager:"De manier waarop Donna met me in gesprek is ervaar ik als zacht & zakelijk. Ze is authentiek waardoor ik me op mijn gemak voel. Haar woordgebruik en de manier waarop ze de 'dingen' bij de naam noemt, maakt zoveel helder en transparant."

In de overgang van een hierarchische werkomgeving naar zelforganisatie komen veel oordelen los door wederzijdse machteloosheid. Directie, management en leidinggevenden worden bij zelforganisatie gevraagd om te luisteren vanuit ontvankelijk voor de behoeften op de werkvloer als inspiratiebron voor actuele zorg en beleid. Hoe doe je dit zonder regie en geloofwaardigheid te verliezen?

Leidinggevende:" Ik zou de hele middag wel met Donna willen praten. Alles wordt zo heerlijk eenvoudig."

Medewerkers wordt gevraagd om in dramasituaties het gezonde deel naar voren te brengen en zuiver te verwoorden naar elkaar, clienten en leidinggevenden. Hoe kun je, zonder dramasituaties, jezelf hoorbaar en zichtbaar maken als medewerker om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg en vanuit de visie van de organisatie ?

Zelforganisatie vraagt lef van iedereen.

Bij transities zijn wederzijdse oordelen en negativiteit niet te vermijden. Het positieve nieuws is dat in alle negativiteit, het gezonde deel ligt verborgen bij iedereen. Dit is het duurzame en nieuwe houvast, het gezonde deel, dat in medewerkers en de organisatie wordt aangesproken. Als leidinggevenden en medewerkers bewust vanuit het gezonde deel communiceren, wordt het organisatiebewustzijn steeds groter en gezonder.

Opdrachtgevers:
Lentis/Dignis, Zorggroep Meander, Hogeschool Utrecht, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool, Academie voor Sociale Studies, Gemeente Noorderveld, Zorgplein Noord.

U kunt het trainingsaanbod en offerte gratis aanvragen

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Trainingspraktijk Autonomie & Verbinding
Donna Huizenga, Groningen

E : universeelcoachen@ziggo.nl
T : 050-3141125

Welkom, Donna Huizenga

Cultuurverandering naar zelforganiserende teams

"...ik ben vrij kritisch tegenover intervisiebegeleiders, maar bij Donna voel ik me op mijn gemak omdat ze begeleidt zonder 'poespas'. De begeleiding is heel 'back to basic' en daardoor ontstaat een open en veilige sfeer met mijn collega's. De intervisie is al maanden geleden en nog steeds kunnen we vanuit plezier en onbevangenheid elkaar aanspreken op dramarollen als we aan het vergaderen zijn.....dat werkt heel relativerend....."