Training en Cursussen

Coronabestendige Coachingruimte
Introductieworkshops 2020
Creatieve Coaching & Therapie
Ademmeditatie
De Helende Creatieve Reis 2021

Graag brengt Donna Huizenga u op de hoogte hoe omgegaan wordt met uw persoonlijke gegevens bij training, opleiding en coaching. Zij hoopt dat u na het lezen van deze informatie gerustgesteld bent en anders kunt u natuurlijk contact opnemen.

PRIVACY & BEVEILIGINGSMAATREGELEN

1. De Trainingspraktijk, Opleiding en Coaching heeft emailadressen off-line staan van personen die via de website om toezending van informatie hebben gevraagd. De Trainingspraktijk, Opleiding en Coaching heeft emailadressen van contactpersonen en medewerkers van organisaties offline staan, van deelnemers aan opleiding en coaching.

2. De trainingspraktijk heeft van medewerkers van organisaties emailadressen off-line staan, deze emailadressen worden niet anders gebruikt dan voor de uitwisseling tijdens de trainingsperiode. De persoonlijke codes voor het invoeren van presenties en de bijschrijving van accreditatiepunten worden door de medewerkers zelf met toestemming doorgegeven aan Donna Huizenga en niet anders gebruikt dan voor het invoeren van presentie en bijschrijving van punten door Donna Huizenga. In de opdrachtovereenkomst met de opdrachtgever is geheimhouding van informatie gedekt.

De Opleiding heeft van deelnemers aan de opleiding en mensen die een coachingstraject volgen, emailadressen off-line staan en voor zover nodig naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum en een korte coachingsvraag in een digitaal register en /of op papier staan in een vergrendelde kast. Deze digitale en papieren gegevens worden alleen gebruikt door Donna Huizenga om certificaten te maken en uit te reiken aan deelnemers van de opleiding. Persoonlijke gegevens van deelnemers aan de opleiding en coachingstrajecten worden alleen gebruikt door Donna Huizenga om met de deelnemer de ontwikkeling te herkennen en voort te zetten die plaatsvindt. Ook hier is in de akkoordverklaring of zorgovereenkomst de privacy gedekt.

3. De gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit in overleg gebeurd. De gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.
4. In verband met de nieuwe Europese privacyregels, die op 25 mei 2018 van kracht gaat, willen wij graag aan u vragen of u:
A. er mee instemt dat digitaal eindrapportages van intervisie, certificaten, facturen en offertes worden toegestuurd. Uw adresgegevens zullen uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.
B. de Trainingspraktijk of Opleiding u telefonisch of per email benadert bij onduidelijkheden over de (inhoudelijke) trainingsvraag, opleidingsvraag of coachingsvraag.
C . er mee instemt dat u de nieuwsbrief, die onregelmatig verschijnt, en overige mededelingen per email ontvangt.
D. dat u er mee instemt dat wij de digitale en papieren gegevens bewaren tot een jaar na afronding van de training, opleiding of coaching.

5. Als u als opdrachtgever van trainingen, deelnemer aan de opleiding of als ( vertegenwoordiger van een ) deelnemer aan een coachingstraject met bovenstaande akkoord gaat, hoeft u wat dat betreft niets te doen. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, wilt u zich dan afmelden door deze mail terug te sturen aan universeelcoachen@ziggo.nl ?

6. U heeft het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken en/of informatie te laten verwijderen uit bestanden van de Trainingspraktijk, Opleiding en Coaching.

7. De Trainingspraktijk, Opleiding en Coaching maakt geen gebruik van cookies.

Als u als opdrachtgever van training, deelnemer aan de opleiding of als ( vertegenwoordiger van een ) deelnemer aan een coachingstraject specifieke bezwaren heeft bezwaren tegen het opslaan van bepaalde gegevens, neemt u dan gerust contact op. Dit geldt ook voor gegevens op de website www.universeelcoachen.nl . Anders gaat de Trainingspraktijk, Opleiding en Coaching er van uit dat u akkoord gaan met de opslag en gebruik van deze gegevens zoals boven beschreven.

Hartelijk dank voor de tijd die u heeft willen nemen om deze privacyverklaring door te lezen.

Met vriendelijke groet, Donna Huizenga

Annoesjka

28, (neurbio)psycholoog

De beeldende trainingen hebben mij keer op keer helderheid verschaft over hoe ik op dat moment in het leven stond. Wat op dat moment centraal stond in mijn leven. Soms is het zo dat ik in het dagelijks leven verzandt in details en het grote geheel van een bepaalde situatie uit het oog verlies. Het Creatief Zelfonderzoek gaf mij de gelegenheid om op een afstand naar mijn dagelijks leven te kijken en hielp me vervolgens de juiste stappen te zetten. Het heeft me geholpen de laatste stap te zetten om definitief met mijn baan te stoppen. En, om naast het klinische ook het spirituele toe te voegen in mijn werk. Nu geef ik cursussen en lezingen gebaseerd op seminars die ik gevolgd heb bij de Indiase ayurvedische arts, Deepak Chopra.


klik op het plaatje voor een grotere versie