Post HBO Opleiding Universeel Tekenend Coachen

Keurmerk Coachopleiding & De Helende Creatieve Reis
Dynamiek van Heelheid in de Opleiding
Werken met Dualiteit en Eenheid
Profiel Student & Studiekosten

BEELDEN
het helderste
bewustzijn
in het meest
oorspronkelijke

Profiel Particulier en Professionals

CORONABESTENDIGE OPLEIDINGSRUIMTE

Introductieworkshops 2020
Data : 30 mei, 27 juni, 5 & 26 sept., 10 & 24 okt., 7 & 21 nov.2020
Tijd : zaterdag 14.00 - 17.00 uur 25,00 euro
Prijs : 35 euro wordt verrekend bij aanmelding

Het Universeel Tekenend Coachen is een methodiek waarbij het intuitieve en cognitieve optimaal samenwerken vanuit universele principes. De opleiding wordt aangeboden als zowel een bijscholing voor professionals als een innerlijke scholingsweg voor particulieren. Mensen die hun persoonlijke ervaringen & professionele kennis willen verrijken met creativiteit en verbindende/geweldloze communicatie. Tijdens het Universeel Tekenend Coachen leer je creatieve werkvormen ontwikkelen die zowel je eigen bewustzijn als dat van de ander voortdurend vernieuwen, verrijken en verdiepen. Door het werken met de universele dynamiek van het 'beeldend bewustzijn' (beeldtaal) en 'verbindende communicatie' (spreektaal) wordt zowel de autonomie en verbinding met je eigen oorspronkelijkheid vergroot als van de ander. Hierdoor kun je steeds beter vanuit vrijheid en vertrouwen reageren ongeacht de situaties of relaties die je tegenkomt. Wil je alleen de dagdelen volgen zonder thuisopdrachten & certificaat, dan neem je deel aan de studiedagen vanuit De Helende Creatieve Reis volgen. Je betaalt in plaats van 2750,00 euro slechts 1950,00 euro.

Profiel Universeel Tekenend Coachen
1. afgeronde agogisch georienteerde HBO opleiding
2. geestelijke, religieuze of spirituele belangstelling
3. vakkennis en verwondering willen integreren
4. open staan voor autonomie & verbondenheid
5. belevingsgerichte! en onderzoekende geest
6. in staat zijn innerlijke processen te verwoorden
7. goed zelfreflecterend vermogen
8. relevante werkervaring en/of creatief levenspad
9. geestelijk en praktische tijd vrij kunnen maken
10.kunnen inspireren in plaats van problematiseren

Mocht je niet aan het profiel voldoen en toch heel veel enthousiasme voelen, neem dan gerust contact op. Na de introductieworkshop kun jij je aanmelden voor een deelnamegesprek waar de collage wordt besproken. De prijs van de introductieworkshop (35,-) en het deelnamegesprek (75,- / 150,-) worden bij aanmelding verrekend met het studiegeld.

Als je werkzaam bent in onderwijs of bij de overheid kun je in aanmerking komen voor vergoedingen.

Nu Aanmelden: tekenendcoachen@home.nl

Start Post HBO Universeel Tekenend Coachen
Start De Helende Creatieve Reis
Start : zaterdag 23 januari 2021
Prijs : Opleiding 2750,00 incl. BTW en 20 modules
Prijs : De Creatieve Reis, 1950,00 incl. BTW
De prijs is inclusief materiaal, behalve pastelkrijt.

Data : 23 jan., 7 & 20 febr., 7 & 20 mrt., 3 & 16 april, 1 & 14 & 29 mei, 11 & 26 juni, 10 & 25 sept., 8 & 23 okt., 5 & 20 nov., 3 & 18 dec.2021

Dagen : elke 2 weken, afwisselend op zaterdag en vrijdag
Plaats : Oude Boteringestraat 63a, Groningen
Info : Donna Huizenga 050-3141125
Email : tekenendcoachen@home.nl

Introductieworkshops 2020 / 2021
Data : 27 juni, 5 & 26 sept., 10 & 24 okt., 7 & 21 nov.2020
Tijd : zaterdag 14.00 - 17.00
Prijs : 35,00 euro wordt verrekend bij aanmelding
Plaats : Oude Boteringestraat 63a, Groningen
Info : Donna Huizenga 050-3141125
Email : tekenendcoachen@home.nl

Nu aanmelden: tekenendcoachen@home.nl

Studiekosten & Betalingsvoorwaarden 2020

Logica brengt je van A naar B
Verbeeldingskracht brengt je overal
A.Einstein

Betalingsvoorwaarden 2021
Studiekosten voor de Post HBO Opleiding Universeel Tekenend Coachen zijn 2750,- per jaar.

Het studiebedrag is inclusief 21 % BTW & materialen, 20 modules en certificaten en excl. pastelkrijt. De studiekosten kunnen bij aanvang van de studie in zijn geheel of in vijf termijnen worden voldaan. Wanneer u de voorkeur geeft aan een grotere betalingsspreiding kunt u per automatische incasso de betalingen voldoen.

Studiebelasting: 5 - 7 uur per week.

Materiaalgebruik
1. Kleurpotloden
2. Pastelkrijt (zelf aanschaffen)
3. Gouacheverf
4. Ecoline
5. Wasco
6. Gekleurd papier & tijdschriften

Reglement & Eindtoetsing

A.Algemene Bepalingen
Artikel 1
Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de eindtoetsing willen waarborgen. Het gaat ervan uit dat de taak van de scholingsaanbieder hierin bestaat dat de bekwaamheid en de kennis getoetst wordt die een scholingsdeelnemer verworven heeft.

Artikel 2
Dit toetsingsreglement is van toepassing op alle eindtoetsen van de Opleiding Universeel Tekenend Coachen, een 1-jarige Post HBO opleiding, die opleidt tot Universeel Tekenend Coach in Groningen.

Artikel 3
De opleiding kan dit toetsingsreglement aanvullen met bijzondere bepalingen en criteria voor zover ze niet in strijd zijn met de algemene bepalingen en criteria.

B.Organisatie van de Eindtoets
Artikel 4, informatie vooraf
De scholingsaanbieder dient vooraf duidelijk informatie te geven over de stof van de eindtoetsing en de wijze van toetsing.

Artikel 5, examenperiode
De eindtoetsing wordt ter afronding van de scholing georganiseerd en wordt afgenomen in een periode die uiterlijk een half jaar voorafgaand aan de eindtoetsing aan de scholingsdeelnemer bekend gemaakt is.

Artikel 6, recht op hertoetsing
Iedere scholingsdeelnemer heeft het recht om een eindtoets te herkansen. Als een scholingsdeelnemer, om dwingende redenen, niet aan het gewone examen kan deelnemen kan hij of zij, na overleg met de opleiding, aan een hertoetsing deelnemen.

Artikel 7, gesplitste eindtoetsing
Diverse onderdelen van de scholing worden afzonderlijk getoetst. Zo worden de thuisopdrachten en de portfolio door het scholingsjaar heen getoetst en geldt het coachen van een coachee als de laatste toetsing, de eindtoets. Alle drie onderdelen vormen samen de eindtoetsing. De verhouding Thuisopdracht, Portfolio en Coachen = 1 : 1 : 1. Voordat aan de eindtoetsing begonnen kan worden, het coachen van een coachee, dient de scholingsdeelnemer minimaal 6,0 punten te hebben behaald voor zowel de thuisopdracht als de portfolio. Wanneer de scholingsdeelnemer bij het examen ook voor het coachen minimaal 6,0 punten heeft behaald, kan het certificaat worden uitgereikt. Hierin verklaart de opleiding dat de scholingsdeelnemer bevoegd en erkend is als Universeel Tekenend Coach.

Artikel 8, tijd en plaats
Alle eindtoetsen, het coachen van een coachee, worden afgenomen op een door de opleiding bekendgemaakte tijd en plaats.

Artikel 9, openbaarheid
De eindtoetsing is niet openbaar.

Artikel 10 inzagerecht schriftelijke eindtoetsing
Scholingsdeelnemers die erom verzoeken, hebben inzagerecht in hun schriftelijke eindtoetsingkopij. Het verzoek dient te worden ingediend uiterlijk tien dagen na de formele bekendmaking van de resultaten van de schriftelijke eindtoets.

C.Verplichtingen en mogelijkheden m.b.t. de Eindtoetsing
Artikel 11 bekendmaking reglement eindtoetsing
De opleiding stelt dit reglement, via de website, beschikbaar aan elke scholingsdeelnemer.

Artikel 12 verplichtingen scholingsaanbieders & scholingsdeelnemers
Scholingsaanbieders & scholingsdeelnemers dienen zich te houden aan dit reglement

Artikel 13 betaling eindtoetsing
De kosten voor deelname aan de eindtoetsing is opgenomen in het studiegeld van 2750,00 en dient te zijn voldaan door de scholingsdeelnemer voordat de eindtoetsing plaats vindt. Bij een hertoetsing dienen de kosten van 175,00 door de scholingsdeelnemer vooraf betaald te worden. Als hieraan niet wordt voldaan kan de scholingsdeelnemer niet deelnemen aan de eindtoetsing en/of hertoetsing.

Artikel 14 identificatie scholingsdeelnemer
De identiteit van de scholingsdeelnemers die deelnemen aan de eindtoetsing kunnen worden gecontroleerd.

Artikel 15 uitstel eindtoetsing
Een scholingsdeelnemer die om zwaarwichtige redenen niet kan deelnemen aan de eindtoetsing kan de opleiding om uitstel verzoeken.

Artikel 16 vaststelling resultaat eindtoetsing
Het resultaat van de eindtoetsing van elke scholingsdeelnemer wordt door de scholingsaanbieder vastgesteld. Het resultaat van elke eindtoetsing of hertoetsing moet tenminste 6,0 punten bedragen.

Erkende Post HBO Opleiding Universeel Tekenend Coachen 2020

Nu aanmelden? Mail: tekenendcoachen@home.nl

Klik hier voor data en agenda

Cily

61, spiritueel begeleider

Toen mijn moeder erg ziek was, had ik moeilijke momenten en behoefte aan rust. Op het moment zelf was ik met praktische dingen bezig om alles in goede banen te leiden. Door het beeldende werk kon ik het verwerken. Ik kon ervan een afstand naar kijken en realiseerde me toen pas, ook de mooie en tedere momenten. De cursus heeft doorgewerkt in mijn relaties met andere mensen. Ik wil met mensen een toekomst vanuit liefde. Mijn houding is opener geworden door dit besef. Sommige beeldende werkstukken bevatten een belofte voor mijn toekomst en ondersteunen nog steeds mijn ontwikkeling als ik ernaar kijk.