Post HBO Opleiding Universeel Tekenend Coachen

Keurmerk Coachopleiding & De Helende Creatieve Reis
Dynamiek van Heelheid in de Opleiding
Werken met Dualiteit en Eenheid
Profiel Student & Studiekosten

BEELDEN
het meest
persoonlijke
in het meest
universele

Start zaterdag 25 januari 2020

Introductieworkshops 14.00 - 17.00 25,00 euro
zaterdag 11 & 18 januari 2020

geen beeldende ervaring vereist, wel een pre

Keurmerk erkende Coachopleiding
De 1 - jarige Post HBO Coachopleiding Universeel Tekenend Coachen is erkend door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen. De opleiding is zowel een erkende bijscholing als een innerlijke scholingsweg waarbij je oorspronkelijkheid en creativiteit opnieuw wordt verkend, verbeeld en verwoord. Wanneer je alleen de dagen wilt volgen zonder thuisopdrachten, neem je deel aan 'De Helende Creatieve Reis. De opleiding en de Helende Creatieve Reis zijn op dezelfde dagen, afwisselend op een zaterdag of vrijdag.

Bij bewustwording geldt de universele wet, dat wat we in de buitenwereld willen manifesteren, eerst innerlijk gevoeld wil worden. Voordat je anderen beeldend coached, ervaar je wat de beeldtaal en spreektaal met je doet. Bij het maken van een tekening spreekt het lichaam en kom je vanuit plezier en moeiteloosheid in aanraking met wat bij jou 'in wording is'. De zielsontwikkeling die tot bloei wil komen in het bewustzijn en zich zo kan manifesteren in het dagelijkse leven.

Het universeel werken met beeldtaal en spreektaal zijn gebaseerd op de dynamiek van het Universeel Tekenend Coachen van Donna Huizenga en Verbindende Communicatie van Marshall Rosenberg. In het Universeel Tekenend Coachen ervaar je de ruimte en de keuze om steeds weer vanuit (zelf)vertrouwen en vrijheid te reageren ongeacht de situatie of relatie.

De Helende Creatieve Reis
Naast de interesse voor de Coachopleiding, zijn er ook mensen die graag op een speelse en onbevangen manier beeldend bezig willen zijn in een groep. Mensen die in de gedeelde concentratie van een groep een creatieve reis willen maken die verdiept, zichtbaar maakt wat 'in wording is' en waarbij wat innerlijke gevoeld wordt tot leven mag komen in het dagelijkse leven.

In 'De Helende Creatieve Reis' is denken, voelen en handelen met elkaar verbonden door de beeldende opdrachten kom je in het gezonde, oordeelloze deel van jezelf terecht. In dit gezonde, oordeelloze deel ervaar je (weer) je eigen waarheid. Tijdens de reis blijf je gericht op dit het oordeelloze deel en leer je dit deel voelend en vanuit vertrouwen te herkennen zodat je een nieuw innerlijk houvast vindt. Hierdoor kunnen patronen die gekoppeld zijn aan pijn op een zachte manier smelten. Aspecten van jezelf die verhard waren, gaan weer stromen en worden geintegreerd. Hierdoor wordt het weer veilig om te voelen en kan de aandacht zich verplaatsten van de gedachtestroom (buiten/vinden) naar de levensstroom (binnen/voelen).

voor 'De Helende Creatieve Reis' hoef je niet creatief te zijn
en heb je geen beeldende ervaring nodig.

Voorbij de wereld van het denken in goed en slecht
voorbij de wereld van de pijn,
daar ligt een liefdevolle tuin,
ik ontmoet jou daar.
Tekst Dichter Rumi.

Tijdens de trainingsdagen wordt deze wereld aangesproken.

Start Post HBO Universeel Tekenend Coachen
Start De Helende Creatieve Reis
Start : zaterdag 25 januari 2020
Prijs : Coachopleiding, 20 dagen, 2750,00 incl. BTW
20 modules, materiaal (behalve pastelkrijt)
Prijs : De Helende Creatieve Reis, 19 dagen 1950,00
Data : 25 jan., 7 & 22 febr., 6 & 21 mrt., 3 & 25 april, 8 & 23 mei, 5 & 20 juni, 22 aug., 4 & 19 sept., 2 & 17 & 30 okt., 14 & 27 nov.2020
Dagen : elke 2 weken afwisselend op zaterdag en vrijdag
Plaats : Oude Boteringestraat 63a, Groningen
Info : Donna Huizenga 050-3141125
Email : tekenendcoachen@home.nl

Introductieworkshops 2020
Data : 11 & 18 januari 2020
Tijd : zaterdag 14.00 - 17.00 uur
Prijs : 25,00 euro wordt verrekend bij aanmelding
Info : Donna Huizenga 050-3141125
Email : tekenendcoachen@home.nl

Warm Welkom, Donna Huizenga!

Informatie:tekenendcoachen@home.nl

De erkende 1-jarige Post HBO Opleiding Universeel Tekenend Coachen is gecertificeerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholingen.
Donna Huizenga