MASTERCLASS BEELDEND BEWUSTZIJN

Zelforganisatie
Belevingsgerichte Gespreksvoering
Training Autonomie & Verbinding
Verbindend Communiceren

Training Autonoom & Verbindend Communiceren

Binnen hulpverleningsorganisaties wordt de omwenteling gemaakt van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken. Maar wat is nu het verschil in de communicatie als je verandert van aanbodgericht naar vraaggericht? Iedere medewerker heeft, vaak na jaren, eigen 'oplossingen' voor complexe situaties op de werkvloer.

De Training Autonomie & Verbinding geeft medewerkers handvatten om de aandacht van negatieve situaties of relaties om te buigen naar vertrouwen en verbinding met collega's zonder je zelfbeschikking te verliezen of buiten de groep te vallen. Door gezamenlijke training ontstaat openheid, begrip en een nieuwe taal die energie geeft, de samenwerking verfrist en de kwaliteit van de zorg vergroot.

In de Training Autonomie & Verbinding leer je:
* wantrouwen omzetten in vertrouwen
* zelfbeschikking over je eigen ruimte
* onderscheiden emotie & gevoel
* hanteren van ik-boodschappen
* uit dramarollen stappen
* communiceren vanuit autonomie i.p.v. drama
* belevingsgericht vragen stellen
* motiverende gespreksvoering
* weerstanden ombuigen
* kritiek omzetten in feedback
* deskundigheidsbevordering
* persoonlijke ontwikkeling

Vanuit het kwaliteitsproject Waardigheid & Trots in de ouderenzorg kunnen op maat gemaakte trainingen worden ontwikkeld voor alle lagen in de organisatie.

Opdrachtgevers Hanzehogeschool, Academie voor Sociale Studies, Gemeente Noorderveld, Lentis/Dignis, Zorggroep Meander, Hogeschool Utrecht, Gemeente Groningen, Zorgplein Noord.

Tijd : 4 - 10 dagdelen.
Data : in overleg
Prijs: 125,00 excl. BTW p.p.p.dagdeel

Voor meer informatie of een gesprek kunt u vrijblijvend gesprek aanvragen met Donna Huizenga,050-3141125.

Nu Informatie: veldvanbewustzijn@ziggo.nl

Warm welkom, Donna Huizenga

Donna legt uit:

Elk dagdeel wordt een beeldend thema ingeleid bijvoorbeeld 'binnen en buiten','licht en donker', 'vloeibaar of vast', 'kleur of zwart wit'. Aan de hand van de eigen associaties ontstaat een beeld dat op deze avond wordt uitgewerkt met verschillende materialen. Aan het einde van de avond worden open vragen gesteld over het beeld die individueel worden verwoord op papier. De laatste vragen zijn gericht op synthese van de verschillende beeldende ervaringen. Hierdoor ontstaan inzichten en antwoorden op vragen rond prive en werk. Hoewel wordt gewerkt in een groep vindt een individueel proces plaats.