CLASSROOM Universeel Creatief Coachen

Zelforganisatie & Teamtraining
Teamcoaching & Visieontwikkeling
Beleefplekken in Verpleeghuizen
Intervisie Zorgprofessionals

Beleefplekken in verpleeghuizen

Binnen hulpverleningsorganisaties wordt de omwenteling gemaakt van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken. Ouderen worden langer thuis verzorgd en komen pas met een grotere zorgzwaarte in een verpleeghuis. Dit betekent een grotere druk voor de zorgprofessionals op de afdelingen in verpleeghuizen.

'Beleefplekken' voor dementerende ouderen in verpleeghuizen kunnen deze zorgzwaarte verminderen en zorgprofessionals ontlasten. Dementerende ouderen kunnen teveel of te weinig prikkels krijgen waardoor ze gaan dolen, dwalen, angst of agressie gaan vertonen. In het wetenschappelijk onderzoek van Anneke van der Plaats kan het interieur bijdragen aan het actief houden van de hersenen waardoor de dementie trager verloopt.

Opdrachtgevers Hanzehogeschool, Academie voor Sociale Studies, Gemeente Noorderveld, Lentis/Dignis, Zorggroep Meander, Hogeschool Utrecht, Gemeente Groningen, Zorgplein Noord, Refaja Ziekenhuis Stadskanaal, Antoniusziekenhuis Sneek.

Voor meer informatie kunt u een vrijblijvend gesprek aanvragen met Donna via 050-3141125 of veldvanbewustzijn@ziggo.nl.

Warm welkom, Donna Huizenga

Donna legt uit:

Elk dagdeel wordt een beeldend thema ingeleid bijvoorbeeld 'binnen en buiten','licht en donker', 'vloeibaar of vast', 'kleur of zwart wit'. Aan de hand van de eigen associaties ontstaat een beeld dat op deze avond wordt uitgewerkt met verschillende materialen. Aan het einde van de avond worden open vragen gesteld over het beeld die individueel worden verwoord op papier. De laatste vragen zijn gericht op synthese van de verschillende beeldende ervaringen. Hierdoor ontstaan inzichten en antwoorden op vragen rond prive en werk. Hoewel wordt gewerkt in een groep vindt een individueel proces plaats.