Veranderen naar ZELFORGANISATIE

Zelforganisatie & Teamtraining
Teamcoaching & Visieontwikkeling
Intervisie Zorgprofessionals
Organisaties & Individuele Coaching

Zelforganisatie & Teamtraining
Wanneer de zorg verandert van aanbodgericht naar vraaggericht hulpverlenen, wordt van zorgprofessionals gevraagd om de omwenteling te maken van extern leiderschap ( teamleider/manager ) naar intern leiderschap. Maar wat betekent dit concreet op de werkvloer?

Bij zelforganisatie wordt een 'taal' geleerd zodat medewerkers de mogelijkheid hebben om vanuit oordeelloosheid, vertrouwen en vrijheid op situaties en relaties te reageren. Via het gebruik van coachkaarten wordt een situatie geordend en terug gebracht tot feiten, gevoelens, behoeften en concrete verzoeken. Hierdoor kunnen medewerkers uit hun eigen drama en dat van een ander stappen en effectief blijven communiceren.

Teamleider:"We hebben zowel jonge als oude medewerkers. Ervaren en onervaren medewerkers en de een denkt doordat ze meer ervaring heeft dat ze het beter weet en de ander omdat ze net een eigentijdse opleiding heeft gedaan. In het team betekent dat er geen samenwerking en geen overleg is met elkaar omdat iedereen het beter weet...

Medewerker na de training: "Iedereen denkt het beter te weten.... waardoor iedereen het op zijn eigen manier doet.....ik voelde me alleen omdat er geen verbinding meer was in het team. Na deze training zeggen we tegen elkaar hoe blij we met elkaar zijn als collega's. Door de open uitwisseling voel ik meer begrip en ontdek ik dat ik niet de enige ben..en nu heb ik weer plezier in m'n werk en met clienten!....

Opdrachtgevers Hanzehogeschool, Academie voor Sociale Studies, Gemeente Noorderveld, Lentis/Dignis, Zorggroep Meander, Hogeschool Utrecht, Gemeente Groningen, Zorgplein Noord.

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek of offerte op aanvraag.
Aanmelden : veldvanbewustzijn@ziggo.nl
Telefoon : 050-3141125

Welkom, Donna Huizenga

Margreet

45, directeur kinderopvang

Het beeldend werken geeft me meer diepgang dan taal doordat ik nog meer bij mezelf kan zijn. Door het schilderen en de begeleidende vragen brengt Donna mensen in zichzelf en zijn mijn mogelijkheden aangesproken. Ik weet nu wat me raakt en dat vind ik heel waardevol. Mijn scherpzinnigheid en mijn waarneming zijn vergroot door het voelen van materialen en het zien van al die kleuren. Door het beeldend werken heb ik mijn NLP-studie doorleefd en heb ik een fijne manier gevonden om mij te uiten. Ik ben een nieuwe wereld binnen gestapt met een nieuwe taal waar ik eindeloos veel meer van wil.