CLASSROOM Universeel Creatief Coachen

Zelforganisatie & Teamtraining
Teamcoaching & Visieontwikkeling
Beleefplekken in Verpleeghuizen
Intervisie Zorgprofessionals

Zelforganisatie & Teamtraining
Wat is het verschil in de communicatie voor een zorgprofessional als je verandert van aanbodgericht naar vraaggericht ? Iedere medewerker heeft, vaak na jaren, eigen 'oplossingen' voor complexe situaties op de werkvloer.

De wrijving die kan ontstaan tussen professionele kwaliteit en persoonlijke behoefte wordt in de Training Vraaggericht Hulpverlenen of de Training Verbindend Communiceren op een heldere en eenvoudige manier geleerd. Een training waarbij zowel zorgprofessional als oudere vanuit zelfbeschikking en mens-zijn met elkaar omgaan waardoor werkplezier en zorgkwaliteit toenemen.

In de Trainingen wordt aandacht besteedt aan o.a.:
* wantrouwen omzetten in vertrouwen
* zelfbeschikking over je eigen ruimte
* onderscheiden emotie & gevoel
* hanteren van ik-boodschappen
* uit dramarollen stappen
* communiceren vanuit autonomie i.p.v. drama
* onbevoordeeld luisteren en open vragen stellen
* reageren vanuit vertrouwen ongeacht de situatie
* belevingsgericht vragen stellen
* motiverende gespreksvoering
* weerstanden ombuigen
* kritiek omzetten in feedback
* deskundigheidsbevordering
* persoonlijke ontwikkeling

Opdrachtgevers Hanzehogeschool, Academie voor Sociale Studies, Gemeente Noorderveld, Lentis/Dignis, Zorggroep Meander, Hogeschool Utrecht, Gemeente Groningen, Zorgplein Noord.

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek of offerte op aanvraag.
Aanmelden : veldvanbewustzijn@ziggo.nl
Telefoon : 050-3141125

Welkom, Donna Huizenga

Margreet

45, directeur kinderopvang

Het beeldend werken geeft me meer diepgang dan taal doordat ik nog meer bij mezelf kan zijn. Door het schilderen en de begeleidende vragen brengt Donna mensen in zichzelf en zijn mijn mogelijkheden aangesproken. Ik weet nu wat me raakt en dat vind ik heel waardevol. Mijn scherpzinnigheid en mijn waarneming zijn vergroot door het voelen van materialen en het zien van al die kleuren. Door het beeldend werken heb ik mijn NLP-studie doorleefd en heb ik een fijne manier gevonden om mij te uiten. Ik ben een nieuwe wereld binnen gestapt met een nieuwe taal waar ik eindeloos veel meer van wil.