CLASSROOM Universeel Creatief Coachen

Zelforganisatie & Teamtraining
Teamcoaching & Visieontwikkeling
Intervisie Zorgprofessionals
Organisaties & Individuele Coaching

Zelforganisatie & Teamtraining
Wanneer de zorg verandert van aanbodgericht naar vraaggericht hulpverlenen, wordt van zorgprofessionals gevraagd om de omwenteling te maken van extern leiderschap ( teamleider/manager ) naar intern leiderschap.

Dit vraagt bewustzijn van eigen gevoelens en behoeften en het richting geven aan je oorspronkelijkheid zonder verstrikt te raken in jezelf en/of de ander. In de trainingen wordt een 'taal' geleerd zodat medewerkers de mogelijkheid hebben om vanuit oordeelloosheid, vertrouwen en vrijheid op situaties en relaties te reageren.

......we hebben zowel jonge als oude, ervaren en onervaren medewerkers en iedereen denkt dat ze het beter weten.... waardoor iedereen het op zijn eigen manier doet.....ik voelde me toen alleen omdat er geen verbinding meer was. Na de training zeggen we tegen elkaar hoe blij we zijn met elkaar als collega's en dat verhoogd het werkplezier en de kwaliteit van de zorg!....

In de Trainingen wordt aandacht besteedt aan o.a.:
* wantrouwen omzetten in vertrouwen
* zelfbeschikking over je eigen ruimte
* uit dramarollen stappen
* motiverende gespreksvoering
* weerstanden ombuigen
* kritiek omzetten in feedback
* deskundigheidsbevordering
* persoonlijke ontwikkeling

Opdrachtgevers Hanzehogeschool, Academie voor Sociale Studies, Gemeente Noorderveld, Lentis/Dignis, Zorggroep Meander, Hogeschool Utrecht, Gemeente Groningen, Zorgplein Noord.

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek of offerte op aanvraag.
Aanmelden : veldvanbewustzijn@ziggo.nl
Telefoon : 050-3141125

Welkom, Donna Huizenga

Margreet

45, directeur kinderopvang

Het beeldend werken geeft me meer diepgang dan taal doordat ik nog meer bij mezelf kan zijn. Door het schilderen en de begeleidende vragen brengt Donna mensen in zichzelf en zijn mijn mogelijkheden aangesproken. Ik weet nu wat me raakt en dat vind ik heel waardevol. Mijn scherpzinnigheid en mijn waarneming zijn vergroot door het voelen van materialen en het zien van al die kleuren. Door het beeldend werken heb ik mijn NLP-studie doorleefd en heb ik een fijne manier gevonden om mij te uiten. Ik ben een nieuwe wereld binnen gestapt met een nieuwe taal waar ik eindeloos veel meer van wil.