MASTERCLASS BEELDEND BEWUSTZIJN

Zelforganisatie
Belevingsgerichte Gespreksvoering
Training Autonomie & Verbinding
Verbindend Communiceren

Zelforganisatie & Teamtraining
Op dit moment verandert de structuur in verpleeghuizen van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken.

Aanbodgericht werken betekent dat je het professionele functioneren boven de behoefte van de oudere stelt. Vraaggericht werken houdt in dat je eerst aan de oudere vraagt bv. of hij/zij wel gewassen wil worden. Deze zelfbeschikking van de oudere staat centraal in de transitie in de zorg waar het project 'Waardigheid & Trots, liefdevolle zorg voor ouderen', deel van uitmaakt.

De wrijving die kan ontstaan tussen professionele kwaliteit en persoonlijke behoefte wordt in de Training Vraaggericht & Verbindend Communiceren op een heldere en eenvoudige manier geleerd. Een training waarbij zowel zorgprofessional en oudere meer mens kunnen zijn terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft.

Mogelijke onderwerpen:
* wat beweegt mij, gevoelens en behoeften
* wat beweegt de ander, gevoelens en behoeften
* wat is mijn cirkel van invloed
* hoe raak ik uit mijn cirkel van invloed, dramarollen
* hoe neem ik persoonlijk leiderschap
* onbevoordeeld luisteren
* veiligheid en onveiligheid in de communicatie
* jij-boodschappen & ik-boodschappen

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek of offerte op aanvraag.
Aanmelden : veldvanbewustzijn@ziggo.nl
Telefoon : 050-3141125

Welkom, Donna Huizenga

Margreet

45, directeur kinderopvang

Het beeldend werken geeft me meer diepgang dan taal doordat ik nog meer bij mezelf kan zijn. Door het schilderen en de begeleidende vragen brengt Donna mensen in zichzelf en zijn mijn mogelijkheden aangesproken. Ik weet nu wat me raakt en dat vind ik heel waardevol. Mijn scherpzinnigheid en mijn waarneming zijn vergroot door het voelen van materialen en het zien van al die kleuren. Door het beeldend werken heb ik mijn NLP-studie doorleefd en heb ik een fijne manier gevonden om mij te uiten. Ik ben een nieuwe wereld binnen gestapt met een nieuwe taal waar ik eindeloos veel meer van wil.