MASTERCLASS BEELDEND BEWUSTZIJN

Keurmerk Opleiding
Doel & Methodiek
Aanmelding & Toelating
Open Dagen

Wat verrijkt jouw autonomie & verbondenheid ?

Start 9 februari 2018
Introductie: 6, 13, 27 januari 2018

Methodiek Beeldend Bewustzijn

De autonomie en verbondenheid, het innerlijke fundament van gevoelens en behoeften, maakt de oorspronkelijkheid van ieder mens vrij. De oorspronkelijke, autonome natuur van ieder mens is in alle relaties en samenlevingsverbanden het fundament van wederkerigheid en verbinding. Op de studiedagen staan de autonomie & verbinding van de student centraal. Op de ochtenden worden lichaamsoefeningen gedaan vanuit verschillende disciplines zoals adem, stem, zang, dans, muziek en theater- en contactimprovisaties. Al doende wordt je getraind om op een intuitieve en methodische wijze lichaamservaringen te gebruiken als een introductie op een beeldend werkstuk.

Op de middagen werk je de lichaamservaringen van de ochtenden uit in eigen beeldende werkstukken. Je ontwikkelt tijdens de Masterclass vaardigheden om met de beeldtaal en de spreektaal voorbij je eigen projecties te komen. Je leert deze vaardigheden ook toepassen om voorbij het ego van de ander te komen en beeldende bewustzijnsprocessen te begeleiden en te coachen. Je wordt opgeleid tot een erkend Masterclass Creatief Coach.

Vanuit moeiteloosheid en plezier wordt je getraind om als Masterclass Creatief Coach ontvankelijk en open waar te nemen en de ander emotioneel zelfstandig te laten. Je geeft beeldende opdrachten zodat de ander de verbinding met de eigen autonomie optimaal kan ervaren en de beelden kan vertalen naar overtuigende keuzes in het dagelijkse leven. In plaats van theorie werk je met universele principes. In plaats van woorden werk je met beelden. In plaats van concepten werk je met een universele structuur die het beeldend veld van bewustzijn veilig en liefdevol opent in ieder mens.

Universele principes:
* actief vertrouwen
* aandacht
* moeiteloosheid
* plezier
* intuitie
* eenheid, beeldtaal
* dualiteit, spreektaal
* synthese, liefde
* bewustzijn, helderheid

Universele structuur als methodiek.
De vijf bewustzijnsniveaus:
1. Lichamelijk Bewustzijn, lichaam
2. Emotioneel Bewustzijn, intuitie & beeld
3. Onderbewustzijn, symboliek & gevoel
4. Spiritueel Bewustzijn, eigen waarheid
5. Rationeel Bewustzijn, vernieuwd denken & handelen

Als je werkzaam bent in het onderwijs of bij de overheid, kun je in aanmerking komen voor vergoedingen.

Nu aanmelden voor de introductieworkshop op 6, 13, 27 januari 2018 van 14.00 - 17.00 uur. De prijs van 10,- wordt verrekend bij aanmelding voor de opleiding.: veldvanbewustzijn@ziggo.nl

Petra

35 jaar

De manier van werken gaat dieper omdat ik door het beeldend werken niet belemmerd word door de manier van kijken, praten, luisteren, het reageren en de beelden van mijn gesprekspartner. Het gesprek met mijzelf wordt niet gestuurd maar stuurt zichzelf. Woorden zijn voor mij niet toereikend en blijven altijd onbevredigend. In het beeldend werken mag alles er zijn en verbeeldt het alles tegelijkertijd. In een gesprek is er richting met een eind en begin en bij het beeldend werken is alles er tegelijkertijd, zoals het werkelijk is.


klik op het plaatje voor een grotere versie

/* */